Styret i Norsk atferdsanalytisk forening sitt lokallag i Glåmdal og Nes

Ulf Larsen

Leder

Lena Opsahl

Nestleder

Børge Holden

Studieleder

Mona Nygård

Kasserer

 

Lene S. Holen

Stein Modig Andersen

Webansvarlig

Lisa Sannerud Høisæt

Webansvarlig

Bente Hagen

Styremedlem