Effektiv opplæring i skoleverket

Innenfor skoleverket stilles det stadig økende krav til effektive undervisningsmetoder, elevvurderinger og tilpasset opplæring. Presisjonsopplæring er en måte å gjøre opplæringen mer effektiv på.

Presisjonsopplæring er et system av strategier og taktikker som gjør det mulig å måle effekt av undervisning. Presisjonsopplæring er et system som fremmer flyt og automatisering i grunnleggende ferdigheter, og er spesielt godt egnet når man skal etablere grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Systemet passer for hele klasser, grupper, enkeltelever eller i spesialundervisning. Det egner seg godt som stasjonsarbeid. Elevene øver på ferdigheter gjennom korte, repeterte økter inntill ferdigheten er automatisert. Kurset vil dreie seg om hvordan man kan bruke dette i praksis, og er praktisk rettet. Kurset passer for lærere, spesialpedagoger, assistenter og foreldre som ønsker innføring i presisjonsopplæring. Det passer også fint for ansatte innenfor pedagogiske tjenester, spesialisthelsetjenester og kompetansesentre som ikke er kjent med systemet fra tidligere.

Foreleser er Dag Gladmann Sørheim. Han er tilknyttet SPISS ved siden av full jobb som spesialpedagog i Oslo-skolen, der han spesielt arbeider med å tilrettelegge læringsmiljøer for barn som har ulike læringsvansker eller andre atferdsproblemer. Han har erfaring med hvordan man kan tilrettelegge for gode læringsmiljøer for enkeltelever eller hele klasser i den ordinære skolen. Dag har god kjennskap til, og lener seg sterkt til empirisk støttede opplæringsmetoder. Han holder kurs og foredrag, blant annet på vernepleierstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sted: Skogtun på Skarnes, Sør-Odal kommune
Tid: Onsdag 25. september, Kl. 15-18
Pris: 300,- inkludert kaffe og te

Mer informasjon og påmelding finner du her